ClownSense

The essence & (non)sense of clowning

home    visie    workshops    opleiding    links    agenda    contact

 

Clown in Verbinding

Opleiding clownerie in de zorg.

Vervolgopleiding 2020           

(Totaal 15 dagen workshop.)


-22,23,24 & 25 augustus

-26 & 27 september

-19 & 20 october

-21 & 22 november

-12 & 13 dec

-9 & 10 jan 2021

-én een losse dag stage (er zijn 5 stagemomenten tijdens de opleiding, waarvan er 4 in de opleidingsdata vallen, en 1 er buiten, deze bepalen we samen)In deze opleiding leer je specifieke kwaliteiten die je als clown nodig hebt om te spelen in de zorg.


Een delicaat werk waar veel meer bij komt kijken dan clownen alleen. We bieden een stevige basis aan clowns-technieken, trainen daarnaast ook onze menselijke gevoeligheid die nodig is voor echt contact met het publiek, en geven je, via stages (o.a. in het ziekenhuis, een voorziening en een revalidatiecentrum) krijg je   een realistisch beeld van het werkveld. Deze opleiding kan een goede ingang zijn voor een auditie bij een professionele clown-organisatie.


Clownen is de taal waarmee we spreken, het ambacht, de kunst. We oefenen met de ‘tools’ die een clown ter zijner beschikking heeft om te spelen en het contact te optimaliseren. We kijken naar de regels van een goede clowns-improvisatie, werken met de focus en de status (rood/wit), en kijken hoe al dit het spel op een kamer ten goede kan komen. We helpen je je clowns-personage en zijn kostuum te ontwikkelen en breiden dit uit met stem, muziek, objecten, poppen,…


We leren luisteren. Naar wat is en wat nodig is. Luisteren naar je publiek, het moment, en jezelf. Je leert als clown aanwezig zijn zonder iets te moeten, en te spelen zonder iets te willen. We kijken naar hoe het contact met de ander de basis is van alle spel. In onze visie staat de clown heel dicht bij je persoon. Er wordt gespeeld vanuit transparantie en echtheid. We hebben dan ook oog voor het persoonlijk proces van de deelnemers. Je kunt pas in contact treden als je contact hebt met jezelf. Je kunt pas dingen licht maken, als je niet meer te streng naar jezelf bent.


Binnen de opleiding leren we ook clownen binnen de strikte hygiëne regels in een ziekenhuis en krijgen we basiskennis van verschillende ziektebeelden.


Wat kan je met deze opleiding doen?

Deze opleiding geeft een goede basis om mee te doen aan een auditie bij een van de professionele clown-organisaties, ook leer je hoe de clown te integreren in je huidige werk in de zorg.  


Enkele van de thema's waar we rond werken:

-Clownslogica

-Ontwikkeling van je eigen clowns-personage en kostuum.

-Solo- en duo-spel.

-Denken, voelen en doen.

-Improviseren

-Beginners-Mind, verwondering en acceptatie

-Observeren,

-Communiceren.

-Gebruik van attributen

-Stem en muziek als communicatiemiddel.

-Timing in spel, formats van een bezoek.


-Spelen in het ziekenhuis / Spelen voor mensen met

  een mentale/lichamelijke beperking of speciale hulpvraag.

-Afstemming op de doelgroep, leeftijd, situatie.

-Therapeutisch spel.

-De realiteit op de werkvloer, samenwerking met het team.

-Hygiëne.

-Rollenspelen en case-studies.

-Praktijk op de werkvloer / stage.


Persoonlijk traject

We willen elke deelnemer begeleiden op hun persoonlijk traject. Iedereen heeft een rugzak met daarin al zijn ervaring. Wij vullen die rugzak met wat duidelijke clown-tools, en know-how, maar er zit nog veel anders in. We willen ieder dan ook prikkelen om eens te kijken wat er eventueel nog meer voor bruikbaars in zit.


Waar gaat het door?

De meerderheid van de workshops gaan door in onze partner organisaties (Op dit moment: HH ziekenhuis in Lier, Pulderbos, Eyckerheyde)


Voor wie?

De opleiding staat open voor clowns die de basisopleiding gevolgd hebben, maar ook voor mensen met een adequate clowns ervaring. Voor deze opleiding werken we een selectie, dus het kan zijn dat we je graag willen ontmoeten in een workshop. Max 14 deelnemers.


Wat kost het?

De vervolgopleiding kun je alleen als geheel volgen. Deze kost voor 15 dagen workshop 1580 €. Als je organisatie het betaalt gebruiken we een zakelijk/organisatie tarief van 2190 €.


Alle lessen worden gegeven door Jan Dillen en/of Bart Walter en gastdocenten.


Als je je inschrijft in een van onze opleidingen ga je accoord met onze voorwaarden.


Voor inschrijving, vragen of meer informatie:

Schrijf ons een mailtje met je motivatie.

Stuur een mailtje naar info@clownsense.eu en wij sturen je dan verdere concrete informatie.

click